NEN-3140 keuring

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. De NEN-3140 voorziet in de nodige bepalingen om hieraan te voldoen.

Uiteraard werkt Uchtman ook met deze wet. Met een NEN-3140 keuring toetsen we of installaties voldoen aan de wettelijke eisen en normen van de Arbeidsinspectie. Tevens wordt de status van installaties in beeld gebracht en kan zo nodig de bedrijfszekerheid van installaties worden verhoogd. Dit draagt bij aan een langere levensduur en een vermindering van storingen. De resultaten van een inspectie moeten altijd aantoonbaar zijn en worden schriftelijk vastgelegd. 3